Binnen de Utrechtse gemeenteraad heb ik mij bezig gehouden met de implementatie van de sustainable development goals op lokaal niveau. Zo werd op mijn initiatief de stad Utrecht als eerste Nederlandse gemeente lid van ElectronicsWatch. Hierdoor werden mensenrechten in elektronica fabrieken onderdeel van het inkoopbeleid. Daarnaast heb ik mij hard gemaakt voor de voortzetting van Fairtrade Gemeente Utrecht. Gestreden voor het behoud van het budget voor de global goals en de garantie dat deze zo veel mogelijk terecht komt bij de mensen voor wie deze bedoeld is.